- มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 345-3/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 344-2/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 343-1/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 342-12/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 341-11/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 340-10/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 339-9/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 338-8/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 335-5/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 330-8/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 329-7/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 328-6/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 327-5/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 326-4/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 322-9/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 321-8/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 320-7/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 319-6/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 318-5/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 317-4/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 316-3/2554