รายละเอียดการประชุม : การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 1

รหัสงาน 1
วันที่ประชุม 21 ธ.ค. 2560
เวลา 14:30 - 16:30 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมบุษราคัม
อาคาร / ชั้น โรงแรมวังคำ ชั้น 2
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน ชาลี เอี่ยมมา 0613955353
สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร
พัฒนาระบบโดย กองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1